เกี่ยวกับเรา

Profile

ครูทอม Tom

จบปริญญาตรีสาขาการออกแบบ จาก California Institute of Art หรือ CalArts ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันถือเป็นมหาวิทยาลัยด้านศิลปะที่ดีที่สุดอันดับ 7 ของโลก

Advanced illustrator

คอร์สเรียนสด

สอนโดย : ครูทอม Tom

คอร์สการสอน illustrator เพื่อต่อยอดด้านธุรกิจ สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการทำงานด้านออกแบบแต่ต้องการคำแนะนำ และเทคนิคในการใช้โปรแกรมที่ช่วยให้การทำงานของคุณง่ายนี้ การเรียนการสอนเน้นเข้าใจงาน ครอบคลุมการออกแบบในทุกๆแบบ รวมถึงแนะนำการออกแบบเพื่อนำไปเป็นรายได้ในการขายในเว็บต่างๆ หลักสูตรนี้จำกัดนักเรียนเพียง 20 คนต่อการสอนของผู้สอน 1 คน เพื่อให้ผู้สอนสามารถสอนได้อย่างครอบคุม และเข้าถึงผู้เรียนทุกคน 

คอร์สเรียนนี้มีนักเรียนเต็มแล้ว
1999 บาทบทเรียนถัดไป

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง