เกี่ยวกับเรา

Profile

ครูทอม Tom

จบปริญญาตรีสาขาการออกแบบ จาก California Institute of Art หรือ CalArts ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันถือเป็นมหาวิทยาลัยด้านศิลปะที่ดีที่สุดอันดับ 7 ของโลก

Basic Illustrator

เรียนออนไลน์

สอนโดย : ครูทอม Tom

illustrator เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในด้านการออกแบบ โดยผู้เรียนสามารถต่อยอดเพื่อสร้างรายได้จากการออกแบบได้มากมาย โดยหลักสูตรการสอนนี้จะเน้นพื้นฐานสำหรับใช้ตัวโปรแกรม เรียนรู้โครงสร้าง รวมถึงการออกแบบในขั้นเพื่อฐาน หลักสูตรการเรียนการสอนนี้รองรับสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน เนื้อหาเข้าใจง่าย เรียนสนุก เน้นการปฎิบัติงานจริง  

1999 บาทบทเรียนถัดไป
100 บาท200 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง