เกี่ยวกับเรา

Profile

ครูทอม Tom

จบปริญญาตรีสาขาการออกแบบ จาก California Institute of Art หรือ CalArts ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันถือเป็นมหาวิทยาลัยด้านศิลปะที่ดีที่สุดอันดับ 7 ของโลก

คู่มือการใช้งาน 19

เรียนออนไลน์

สอนโดย : ครูทอม Tom

เริ่ม : 30 เมษายน 2020 ถึง 1 เมษายน 2020

คู่มือการใช้งาน

1 บาท350 ชั่วโมง
20 บาท200 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง