เกี่ยวกับเรา

Profile

ครูทอม Tom

จบปริญญาตรีสาขาการออกแบบ จาก California Institute of Art หรือ CalArts ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันถือเป็นมหาวิทยาลัยด้านศิลปะที่ดีที่สุดอันดับ 7 ของโลก

คู่มือการใช้งาน 7

เรียนออนไลน์

สอนโดย : ครูทอม Tom

คู่มือการใช้งาน

200 บาท16 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง